Meetstation De Bilt

Positie: 52° 06' N.B. 05° 11'O.L.
Terreinhoogte: +2,0 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 19010101 - heden
Karakteristiek omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse heuvelrug naar Kromme Rijngebied; half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +3,6 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 20 meter
Temperatuurmetingen: gemeten m.b.v. :
19010101 - 19500516 thermograaf in grote pagodehut (op 2,20 meter boven maaiveld
19500517 - 19610628 thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19610629 - 19930625 weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930326 - heden elektrische sensoren in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19060101 - 19460111 pluviograaf(vangoppervlak 4 dm2 op 1,50 meter boven maaiveld)
19460112 - 19810331 pluviograaf(vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19810401 - 19930228 pluviograaf(vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930301 - heden elektrische meting(vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19020101 - 19731015 barograaf en kwikbarometer
19731016 - 19930625 barograaf en digitale aneroïde barometer
19930626 - heden elektrische meting
Windmetingen: Gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19040101 - 19150823 Molentje van Robinson op houten toren op hoofdgebouw; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 37,0 m.
19150901 - 19161031 idem; tijdelijke meting op 18,0 m; herleid naar 37,0 m met de factoren: NO 2.02; W 1.81; NNW 1.55 en ZZO 1.26. Meethoogte 18,0 m.
19161101 - 19530216 idem; op betonnen toren op hoofdgebouw; ter vergelijking ook een Dines aanwezig op de toren. Meethoogte 37,5 m.
19530217 - 19601231 idem; op nieuwe toren (de spijker) diverse molentjes. Meethoogte 38,3 m.
19610101 - 19820731 cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Nieaf recorder. Meethoogte 10,0 m .
19820801 - 19930524 idem; Camille Bauer recorder (er was een back-up mast van 20,0 m hoog). Meethoogte 10,0 m.
19930525 - 19930625 idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
19930626 - heden idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 20,0 m.